HVAD VIRKER ZONETERAPI PÅ

• Styrkelse af immunforsvar
• Allergi, astma og eksem
• Hormonelle forstyrrelser
• Muskelspændinger
• Migræne og hovedpine
• Fordøjelsesproblemer
• Menstruationsproblemer
• Barnløshed

HVORFOR ZONETERAPI?

Svaret er enkelt:
Fordi det hjælper.

Kort fortalt handler zoneterapi om, at der under og på fødderne findes et komplet kort over menneskets krop. Her har alle organer og væv et refleksområde. Ved at bearbejde disse refleksområder kan man afhjælpe de dele af kroppen, der af forskellige årsager er kommet i ubalance.

Mere kompliceret er det ikke.

Zoneterapi er i dag den alternative behandlingsform, der har størst søgning i den danske befolkning. 45 % af befolkningen benytter eller har tidligere

anvendt alternativ behandling i en eller anden form, og zoneterapi er langt den hyppigst anvendte terapiform. Zoneterapi regnes ikke længere for særligt “alternativt” – nu omtales behandlingsmetoden mere som en komplementær terapi.

At blive trykket og masseret på fødderne giver kroppen ro og velvære.

Min behandlingsmetode tager udgangspunkt i den traditionelle kinesiske zoneterapi – herfra anvender jeg flere effektive diagnoseredskaber som grundlag for et behandlingsforløb i klinikken.

Min behandlingsteknik.

Du kan mærke, når jeg møder et ømt sted på foden, men det ”udnyttes” kun som en meget relevant tilbagemelding fra dig i forhold til valg af punkter og zoner i behandlingen. Ømheden kan fint bruges i diagnosticeringen = udredningen af årsagen til dine symptomer.

Som behandler er mit vigtigste arbejde, at fjerne grundlaget og årsagen til dine gener, og ikke kun symptombehandle! – det sidste noget som det traditionelle sundhedsvæsen er alt for gode til, efter min mening…

Her vil jeg gøre en forskel og meget gerne arbejde forebyggende og sundhedsfremmende.

Du behøver ikke være syg eller have generende symptomer for at gå til behandling hos en zoneterapeut!

Zoneterapi er for eksempel rigtig fornuftig i forhold til at opretholde et velfungerende immunforsvar eller en god fordøjelse, eller som afstressende pause i en hektisk og krævende hverdag.

Zoneterapi bygger på gamle teorier fra Kina om, at der på fødderne er refleksområder som svarer til hver enkelt del af menneskelegemet. I zoneterapien efter amerikaneren William Fitzgerald arbejder man med 10 vertikale zoner. Disse teorier er videre udbygget af en amerikansk fysioterapeut ved navn Eunice Ingham, og det er efter disse teorier, at der i dag arbejdes med zoneterapien.

Intet organ i kroppen kan være lidende uden at den eller de tilsvarende steder på fødderne er meget ømme. Hvilket er udtryk for et blokeret kredsløbet i organet og på refleks stedet. Ved at gennemarbejde reflekserne på fødderne kan man påvirke de organer eller det område man ønsker at behandle.

Man har iagttaget at zoneterapibehandlingen har visse fysiologiske effekter:

1. Blodkapillærerne åbner sig i de relevante områder.
2. Øget produktion af neuronhormoner.

Zoneterapi er nok den alternative behandlingsform der er mest populær i Danmark. Hvis man sammenligner med udlandet er der i Danmark forholdsvis flere zoneterapeuter end andre lande. Der har været fokuseret meget på zoneterapi, man har lavet undersøgelser der dokumenter dets effektivitet, og det er nok den alternative terapiform der først bliver accepteret af sundhedsstyrelsen.

Zoneterapi bygger i princippet på de samme teorier som akupunkturen, hvor man arbejder med meridiansystemet. Man kan sige at fødderne er et atlas over hele vores organisme. Hvis der er ubalancer kan der føles en nærmest skærende smerte som er forårsaget af aflejringer eller affaldsstoffer. Det kan føles som glasskår eller spidse negle når zonerne berøres. Det skal gøre lidt ondt, hvis resultat skal opnås. Smerten må ikke være så stor at det er umuligt for patienten at slappe af.

Reaktioner:

Efterhånden som behandlingerne skrider frem, kan man forvente forskellige reaktioner. Det kan være træthed, øget udskillelse af urin og afføring eller andet. Det er alt sammen af kortere varighed men af stor værdi for kroppen, idet organismen er i gang med at reagere.

Primære virkningsområder:

De fleste sygdomme kan påvirkes med zoneterapi og mange kan helbredes. Det er fantastisk effektivt hvis alle kroppens svage områder skal af dækkes. Hvis man skal stille en diagnose er det et effektivt redskab. Det kan give et utroligt godt billede af, hvordan den enkeltes krop fungerer med styrker og svagheder.

Teknikker:

Når man får zoneterapi er det bedst at ligge ned, samtidig med at tøjet er løsnet. Inden man starter vil det være behageligt med en form for opvarmning af fødderne. Man kan lave helhedsbehandling, hvor man arbejder alle organ systemer igennem, eller man kan arbejde med et system eller organ.